Delimično je lokalizovan požar u šumskom području na atičkoj planini Imitos, kraj lokacije Peania, koji je izbio u zoru, u 03:18h, pod još nerazjašnjenim okolnostima i čije gašenje otežava jak vetar, koji je raširio požar  do vrha planine, gde se nalaze antene za prenos radio i televizijskog signala. Iz preventivnih razloga, evakuisane su raštrkane kuće u ovom području, od kojih su dve izgorele. Trenutno, front požara se kreće ka lokaciji Glika Nera, a može se videti sa cele Atike. Nešto pre 08:00h je ponovo pušten u saobraćaj bulevar Katehaki, u oba pravca, kao i obilazna saobraćajnica Imitosa.

Vatrogasne snage se neprestano ojačavaju sredstvima i ljudstvom iz drugih opština Atike, ali i grčkih regija. Trenutno je na terenu 141 vatrogasac, sa 46 vatrogasnih vozila, uz dodatna vatrogasna vozila i cisterne sa vodom iz opštinskih resursa, te vazduhoplovna vatrogasna sredstva, koja čine: 5 vatrogasnih kanadera, 5 helikoptera i 2 helikoptera tipa Šinuk.

Vatrogasna služba na Atici je stavljena u vaneredno stanje, a delimično i one u preostalom delu zemlje. U koordinacionom centru Vatrogasne službe se od jutros nalazi ministar za zaštitu građana, Mihalis Hrisohoidis, a u kordinaciji akcije gašenja požara učestvuju i generalni sekretar za civilnu zaštitu, Nikos Haraslias i načelnik Vatrogasne službe, Vasilis Mateopulos.

Delimično su lokalizovani i požari u mestu Pavliada, u Amfilohiji i u mestu Vrondero kraj Prespe, kao i onaj u Argirupolisu okruga Kilkis. U fazi zamiranja su i požari na Elafonisosu, u Vardi, okruga Ilia, te oni u Ahaji, gde se i dalje nalaze vatrogasne ekipe.

Državni aparat će i danas ostati u vanrednom stanju, zbog velike opasnosti od izbijanja požara u sledećim područjima: Atika, Kithira, Evros, Samotraki, Limnos, Lezbos, Hios, Korintija, Argolida, Arkadija, Lakonija, Eubeja, Skiros, Beotija, Ftiotida, Ahaja, Ilija i Sporadi.

Generalni sekretarijat za civlnu zaštitu preporučuje građanima izuzetnu obazrivost i izbegavanje aktivnosti na otvorenom prostoru, u prirodi, gde bi mogli nehotice da izazovu požar. U slučaju da primete požar, treba odmah da obaveste Vatrogasnu službu na telefon 199.

prevod: Jelena Cvjetković