Z pozytywnym oddźwiękiem spotkała się propozycja Aten dotycząca przedterminowego spłacenia części długu Grecji wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Podkreślił to grecki minister finansów Euklidis Cakalotos w swym oświadczeniu złożonym po powrocie z Waszyngtonu, gdzie uczestniczył w wiosennej sesji tej międzynarodowej instytucji.
Grecki minister finansów wyjaśnił, że dyrektor MFW Christin Lagarde uznała przedterminową spłatę części zadłużenia Grecji za pozytywne wydarzenie, a jednocześnie przyznała, że odnośna prośba była sprawiedliwa, ponieważ coś podobneg nastąpiło także w przypadku Irlandii i Portugalii.