Stanje na ostrvu Lezbos, kraj glavnog grada Mitilini, nakon požara i potpunog uništenja prihvatnog kampa za identifikaciju imigranata i izbeglica, na lokaciji Morija je haotična, s obzirom da je treću noć za redom hiljade izbeglica i imigranata provelo duž puteva, njiva, pa čak i na grobljima.

Pokazatelj ozbiljnosti situacije je i apel ministra za unutrašnje-administrativne poslove, Takisa Teodorikakosa stanovništvu Lezbosa, s obzirom da lokalna zajednica Lezbosa odbija relociranje imigranata i izbeglica bilo gde na ovom istom ostrvu, pa čak i privremeni smeštaj ovih lica na brodu koji je trenutno ukotvljen u tamnošnjoj luci Sigri.

Podpredsednik Evropske komisije, Margaritis Shinas, koji je juče posetio kamp Moria, je izjavio da je Moria ovde da bi podsećala Evropu gde treba da se promenimo i dodao kako je neshvatljivo da ona još uvek nema objedinjenu migrantsku politiku.

Shinas će se danas sastati sa premijerom Micotakisom i predsednicim Republike Grčke, Katerinom Sakelaropulu, koja je ovim povodom izjavila da “su izbeličko i migrantsko pitanje prevashodno evropski problem i kao takav treba da se tretira”.

prevod: Jelena Cvjetković