Predsednik Republike Grčke, Prokopis Pavlopulos je uputio poruku mira i bezbednosti svim susednim narodima, sa ostrva Naksosa, gde je promovisan u počasnog građanina Opštine Naksos i Malih Kiklada.

“Dobrosusedstvo”, naveo je grčki predsednik, “pretpostavlja potpuno i iskreno poštovanje celokupnog međunarodnog prava. Pretpostavlja, takođe, poštovanje Evropskih vrednosnih standarda, ako uzmemo u obzir da međunarodno pravo utvrđuje, naravno, između ostalog, teritoriju i granice Grčke u regionu, ali utvrđuje, istovremeno i teritoriju i granice Evropske unije”.

“Time su”, dodao je predsednik Pavlopulos, “sve forme “osporavanja”, koja povremeno i oportunistički aktuelizuje Turska, neosnovana i proizvoljna. “Time se ona nalaze u direktnoj suprotnosti sa međunarodnim i evropskim pravom”, dodao je Prokopis Pavlopulos.

Predsednik Republike Grčke je dodao i to da “ne treba da zaboravljamo da je neodvojivi deo međunarodnog prava i pravo mora, na osnovu koga se utvrđuje Ekskluzivna ekonomska zona. Pravo mora je, prema Konvenciji OUN iz Montego Bay-a, 1982. godine, obavezujuće za sve, čak i za one koji nisu pristupili ovoj Konvenciji. Jer gore navedena Konvencija proizvodi opšte primerena pravila međunarodnog prava, koja obavezuju sve”.

prevod: Jelena Cvjetković.