Wprowadzenie zakazu bezcelowego poruszania się osób od godziny 6:00 rano 23 marca br zakomunikował premier Kiriakos Micotakis w kolejnym orędziu telewizyjnym skierowanym do obywateli Grecji. 


“Jest to być może ostatni krok zorganizowanego demokratycznego państwa. Krok ten jednak powinien zostać postawiony w odpowiednim czasie, aby nie był nadaremny. Ponieważ czas mierzymy teraz nie dniami lecz godzinami. I niezbędne są odważne i szybkie inicjatywy” – podkreślił premier i dodał, że “państwo powinno zgodnie z Konstytucją dbać o zdrowie obywateli i interweniować w momencie, gdy korzystanie z wolności osobistej przekracza swój konstytucyjny cel i zagraża społeczeństwu”.

Premier zaznaczył również, że każda osoba poruszająca się poza domem, powinna mieć ze sobą dowód osobisty lub paszport i powinna uzasadnić powód swego wyjścia z domu. Osoby naruszające prawo zapłacą grzywnę w wysokości 150 euro za każde przestępstwo. Ponadto premier wyjaśmił, że poinformował na ten temat prezydent Grecji i przywódców partii politycznych.