Premijer Kirjakos Micotakis danas popodne putuje u Tesaloniki, povodom sutrašnjeg govora na otvaranju 84. međunarodnog privrednog sajma u ovom gradu. Njega će danas u 19:00h rukovodioci kompanije Fraport informisati o napredovanju radova na renoviranju aerodroma Tesalonikija, a potom će se sastati sa  nacionalnim timom slepih i gradonačelnikom.

Premijer će u subotu u 20:00h govoriti u kongresnom centru Velidio, tokom koga će se fokusirati na Vladin program zasnovan na podršci novim investicijama, uz glavne smernice koje se odnose na otvaranje novih radnih mesta, na sniženja poreza, te na ustanvoljavanje bezbednosti na svakom pedlju grčke teritorije.

Ministar za trgovinu, SAD-a, Vilbur Ros se, nakon jučerašnjeg susreta u Atini sa grčkim premijerom, izrazio veoma pozitivno o novoj grčkoj Vladi, naglasivši da aktuelna Vlada zna šta je potrebno Grčkoj.

Guverner Banke Grčke, Janis Sturnaras je izrazio procenu da bi tempo privrednog rasta u Grčkoj mogao da dostigne 3%, kao i da bi ovogodišnji državni Budžet mogao da ima primarni suficit od 3,5% od Bruto društvenog proizvoda (BDP).

Dodatno, Sturnaras je okarakterisao kao pozitivnu, Vladinu posvećnost fiskalnim cijevima koji su dogovoreni sa kreditorima Grčke, te naveo da, nakon ogromnog sniženja efekata državnih obveznica, postaje lakše sniženje cilja visine primarnog suficita u 2020. godini.

prevod: Jelena Cvjetković