Mnogo puta nagrađivani pisac Vasilis Aleksakis preminuo je u 77. godini života.
Grk za Francuze, Francuz za Grke, konstantno je gradio mostove između dva grada, Atine i Pariza i između dve kulture. Pisao je na oba jezika, započinjući jedan, pa onda drugi. Imao je usađenu znatiželju da otkriva, gnušao se lažne ozbiljnosti, uvek je bio zaljubljen u vrednosti i radosti života, a pre svega u reči.
Vasilis Aleksakis je rođen u Atini u decembru 1943. Studirao je na Univerzitetu za novinarstvo u Lilu. Nastanjen je u Francuskoj od 1969., i dugi niz godina je bio saradnik novina Le Monde, a svoje prve knjige napisao je na francuskom jeziku. Radio je kao novinar, književni kritičar. Bio je u potpunosti srođen sa francuskim jezikom na kom je objavio svoje prve romane.
Njegovo prvo delo napisano na maternjem jeziku je „Talgo“, koje je izdato 1982. Delo je doživelo veliki uspeh i prodato je u više od 200 hiljada primeraka. Na grčkom jeziku napisao je i knjige „Maternji jezik“ (1995, izdanje Eksandas).
Priznat književnik u Evropi, nosilac je mnogih nagrada: Državna nagrada za roman, „Strane reči“ (2004), Midicis za „Maternji jezik“ (1995). 2007. Francuska Akademija mu je uručila Veliku nagradu za roman, dok je 2017. proglašen za počasnog doktora na Odseku za francuski jezik i filologiju na Atinskom univerzitetu.