Przewodniczący komisji obserwacyjnej FIFA Herbert Hubel zaproponował wykluczenie greckiej piłki nożnej z międzynarodowych federacji bez zawieszenia lub okresu łaski, lecz także bez żadnego wyjątku dla reprezentacji narodowych.

Propozycja Herberta Hubla zostanie omówiona w maju lub czerwcu br.