Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej, które odbędzie się w formie telekonferencji, zostanie omówiona ponownie kwestia Turcji w świetle nowych prowokacji ze strony rządu Erdogana na Cyprze. Prezydent Turcji odwiedził miejscowość Warosia w okupowanej części Cypru i mówił o planach podziału wyspy, które akceptuje on sam i przywódca pseudopaństwa Turków cypryjskich. Ostatnie posunięcia Ankary wskazują na to, że nie zmierza ona do redukcji napięcia, aby rozpoczęły się rozmowy, ani na temat kwestii cypryjskiej ani na temat stref morskich. Cypryjski minister spraw zagranicznych N. Christodulidis poinformował w poprzednich dniach swych europejskich partnerów i najwyższego komisarza spraw zagranicznych UE – J. Borela – na temat konsekwencji polityki dwóch państw, którą promuje otwarcie Ankara. Unia Europejska potępiła wizytę Erdogana na Cyprze, jednakże ta dezaprobata nie jest wystarczająca, aby zahamować tureckie plany “suwerennej równości” strony turecko cypryjskiej i Republiki Cypryjskiej. Kwestia Turcji ma być poruszona także przez ministra spraw zagranicznych Austrii Aleksandra Salenberga, który zaproponuje zawieszenie unii celnej i negocjacji akcesyjnych, które są w istocie zamrożone. Grecki minister spraw zagranicznych Nikos Dendias poinformuje swych unijnych kolegów na temat sytuacji we wschodniej części Morza Sródziemnego i na temat badań prowadzonych nadal przez statek badawczy Oruc Rejs, w obrębie greckich wód terytorialnych i greckiego szelfu kontynentalnego.Na dzisiejszym posiedzeniu unijnej rady spraw zagranicznych będą omawiane także stosunki UE – USA po wyborze Bidena oraz wydarzenia w Afganistanie, Etiopii, Górnym Karabachu i na Białorusi. Dyskusja dotyczyć będzie również kwestii palestyńskiej z udziałem palestyńskiego ministra spraw zagranicznych Riada Al Maliki.