“Wybory 7 lipca zamknęły krąg kryzysu i zacofania. Polecenie narodu było jasne i przejrzyste. Samodzielna Grecja ma pójść naprzód z ciężką pracą. Moj rząd i ja spełnimy w pełni to polecenie. Zrobimy to, co powiedzieliśmy, razem z obywatelami” – powiedział premier Kiriakos Micotakis rozpoczynając swe przemówienie w parlamencie, w którym zaprezentował deklaracje programowe nowego rządu. Następnie Kiriakos Micotakis opisał pierwsze kroki rządu w sferze ekonomii.

Rozpoczynając w minioną sobotę trzydniową debatę w parlamencie nad założeniami programu swojego rządu, Kiriakos Micotakis zapowiedział jako pierwsze posunięcie projekt ustawy, który zaproponuje obniżenie podatków. Premier zapowiedział na wstępie jako jedną z natychmiastowych zmian obniżenie jednolitego podatku od nieruchomości. Dla najskromniejszych będzie to obniżka o 30 procent, dla średnich o 20 procent, a 10 procent wyniesie obniżka podatków od większych posiadłości. Łącznie nowa ustawa będzie dotyczyć 6,4 mln właścicieli. Przewiduje się, że w dwóch fazach ma nastąpić redukcja podatków płaconych przez przedsiębiorców. Premier pragnie zredukować podatek dochodowy od września br z obecnych 28 procent do 24 procent przy jednoczesnym wprowadzeniu obowiązku wystawiania rachunków elektronicznych.

Podczas kampanii wyborczej Kiriakos Micotakis obiecał, że będzie renegocjować i następnie ureguluje do 2060 roku greckie zobowiązania wobec wierzycieli. W swym przemówieniu wyjaśnił, że dotychczasowe warunki spłaty będzie respektował co najmniej do roku 2020, w którym – jak się spodziewa – sytuacja greckiej gospodarki poprawi się co najmniej na tyle, że kraj będzie w stanie renegocjować warunki spłaty zadłużenia. Projekt budżetu zachowującego cele fiskalne uzgodnione z wierzycielami ma przedstawić we wrześniu br.
Premier mówił także o prywatyzacji greckiej firmy naftowej Hellenic Petrolleum (Helpe) i sprzedaży 30 procent międzynarodowego portu lotniczego w Atenach im. Eleftheriosa Wenizelosa, a także o prywatyzacji sieci przesyłowej greckiego przedsiębiorstwa elektryfikacji DEI. Zapowiedział “ściganie najbardziej opornych płatników”. “Uczynimy wszystko co w naszej mocy, aby uratować publiczną spółkę energetyczną po katastrofie, jaką sprowadzili na nią nasi poprzednicy” – zapowiedzieli Micotakis.

W odniesieniu do Unii Europejskiej premier Grecji podkreślił, że priorytetem dla niego będzie skoncentrowanie się na debacie o nowej Wspólnej Polityce Rolnej na lata 2021-27.

Jednym z najtrudniejszych i najbardziej kontrowersyjnych tematów w ostatnich miesiącach rządów premiera Aleksisa Ciprasa było w kraju porozumienie zawarte z byłą jugosłowiańską republiką Macedonii dotyczące zmiany jej oficjalnej nazwy na Macedonia Północna, co Nowa Demokracja, partia Kiriakosa Micotakisa, ostro krytykowała.
Nowy premier Grecji obiecał “zredukować negatywne następstwa tego porozumienia” i otoczyć ochroną prawną produkty prowincji Macedonia w północnej Grecji.
Zakończenie debaty i głosowanie w greckim parlamencie powinno nastąpić w poniedziałek późnym wieczorem.