W swym przemówieniu po mszy świętej w kościele świętych Apostołów w Konstantynopolu Patriarcha Ekumeniczny Bartłomiej ostrzegł przeciw ewentualnemu przekształceniu świątyni Mądrości Bożej (Hagia Sofia) w meczet. Takie posunięcie obróciłoby miliony Chrześcijan na całym świecie przeciwko islamowi. Przywódca duchowy Prawosławia podkreślił, że “Hagia Sofia jako muzeum stanowi miejsce i symbol spotkania, solidarności i wzajemnego zrozumienia Chrześcijaństwa i Islamu. Nie należy jedynie do tego, który posiada budynek, lecz do całej ludzkości. Naród turecki ma wielką odpowiedzialność a jednocześnie wielki zaszczyt z powodu propagowania ekumeniczności tego zabytku.”