Przewodniczący parlamentu greckiego Nikos Wucis przedstawił w miniony czwartek raport niezależnej komisji dotyczący analizy przyczyn tragicznego w skutkach pożaru w miejscowości Mati w Attyce, w lecie ubiegłego roku. W obszernym raporcie, liczącym ponad 150 stron, sześcioosobowy komitet naukowy przedstawił analitycznie istniejącą sytuację, jeśli chodzi o zapobieganie i zwalczanie pożarów lasu w Grecji, rejestruje ciemne punkty mechanizmu odnośnych działań i przedstawia analityczną propozycję przeciwdziałania w przyszłości tej klęsce żywiołowej. Na czele komisji śledczej stał przewodniczący Instytutu im. Maxa Plancka i dyrektor Międzynarodowego Centrum Obserwowania Pożarów dr Johann Georg Goldammer.