Prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego dotyczące rozwoju Grecji zaprezentował główny ekonomista tej instytucji Gita Gobinat w raporcie na temat światowych prognoz ekonomicznych. Według ekononistów MFW, stopa wzrostu gospodarki greckiej wyniesie 2% PKB w obecnym roku i 2,2% PKB w 2020 roku. Wspomniane prognozy są nieznacznie niższe odnośnie obecnego roku, ponieważ pierwotnie przewidywano stopę wzrostu w 2019 roku w wysokości 2,4% PKB.

Odnośnie inflacji w Grecji Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje stopę inflacji w wysokości 0,6% w 2019 roku i podwyższenie stopy inflacji o 0,3% w 2020 roku.