Na ostrvima severnog Egeja vlada nezadovoljstvo, nakon Vladinih odluka o eksproprijaciji površina i nekretnina na ovim ostrvima, radi izgradnje ili preuređenja prihvatnih centara zatvorenog tipa za smeštaj mnoštva imigranata i izbeglica.

Lokalno stanovništvo sa ovih ostrva će održati danas u 10:00h protestni skupu u Atini, ispred zdanja Ministarstva za unutrašnje-administrativne poslove.

Vlada smatra da je prioritetno da se sadašnje lokacije ostrva rasterete, te da se bolje čuvaju granice.

Dodatno, ona planira da finansijski podrži 36 opština koje su najviše opterećene imigratnskim talasima, sa ukupnom novčanom sumom od 9,5 miliona evra.

Uprkos tome, Regija Severnog Egeja je odlučila da prekine svaku vrstu saradnje sa Vladom, dok ista ne opozove zakonodavnu regulativu o eksproprijacijama.

prevod: Jelena Cvjetković