Amerykański podsekretarz spraw zagranicznych Francis Fannon zaapelował o przerwanie wszelkich prowokacyjnych działań, które mogą podminować zaufanie inwestorów i polityczną stabilność w regionie, zabierając głos podczas internetowej dyskusji zatytułowanej “East Med, trójstronna współpraca (Grecji, Cypru i Izraela) i jej rola w regionalnym bezpieczeństwie energetycznym”. Dyskusję zorganizowała w miniony wtorek Grecko-Amerykańska Izba Handlowa.
Podsekretarz Fannon, kompetentny w sprawach energii, podkreślił także, iż “międzynarodowe prawo morza uznaje, że wyspy posiadają wyłączne strefy ekonomiczne i szelf kontynentalny w każdym regionie”.
Ze swej strony najwyższy komisarz UE do spraw polityki zagranicznej Josep Borrell zaapelował do Turcji, aby respektowała suwerenne prawa Grecji i Cypru i aby przerwała wiercenia w regionach, w których istnieje wyłączna strefa ekonomiczna lub wody terytorialne obu krajów.