Dupli izazov predstavlja presretanje odlaska grčkih naučnika sa visokom stručnošću u inostranstvo i prelazak tržišta rada u digitalnu epohu. Da reši ovo pitanje pozvan je tim Re Brain Greece, sa nacionalnim akcionim planom inteligentnih politika koje su prikazane na simpozijumu „REBRAIN Greece: Tehnološka transformacija tržišta rada“, a koji je održan u ponedeljak 9. decembra u Atini.
Tim ReBrain Greece započeo je sa radom u aprilu 2019. na inicijativu članova Generalne službe za radne odnose, zdravstvo, osiguranje i integraciju rada, Ministarstva za rad i socijalno osiguranja, a glavni cilj je rešavanje problema odliva kvalifikovanih i visokih stručnjaka iz akademskog prostora prema drugim zemljama.
U skladu sa direktorom Generalne službe za radne odnose, zdravstvo, osiguranje i rad, Konstandinosom Agrapidisom, aktivnost je proizašla iz utvrđivanja činjenice da postoji „odliv mozgova“, što predstavlja veliku prepreku u proizvodnji i stvaralaštvu zemlje, u kombinaciji sa promenama na tržištu rada, što je posledica uticaja digitalne transformacije i jačanja i prodora novih tehnologija.
G. Agripidis je naglasio da je potreba za visokom stručnošću sve veća, a činjenica je da naša zemlja ima nedostatak u prostoru digitalizacije koja ide sporo u pravcu praćenja EU, što se tiče ciljeva navedenih u Digitalnoj agendi 2020.