Grecka Służba Statystyczna ELSTAT przedstawiła tymczasowe dane dotyczące rezultatów gospodarki greckiej w pierwszym kwartale br, z których wynika że recesja ukształtowała się na poziomie – 0,9%.

«Recesja jest znacznie mniejsza od średniej recesji w krajach strefy euro, która ukształtowała się na poziomie -3.2%»  – skomentował grecki minister finansów Christos Stajkuras. Dodał on, że w ten sposób potwierdza się to,  że plan ekonomiczny rządu Nowej Demokracji i jego realizacja zmierzają w słusznym kierunku.
Recesja na całym świecie wydaje się nieunikniona. Pandemia COVID-19 oznacza poważny wstrząs dla gospodarki światowej i unijnej, a jej skutki społeczno-ekonomiczne będą bardzo dotkliwe. Mimo szybkiej i kompleksowej reakcji na poziomie unijnym i krajowym gospodarka UE odnotuje w tym roku recesję na historyczną skalę.