Stopa bezrobocia w Grecji zmniejszyła się o 0,3% w lipcu br w porównaniu z poziomem z czerwca br i wyniosła 21%. Dane te podała unijna służba statystyczna Eurostat.

Łącznie w lipcu br zarejestrowano 18,446 milionów bezrobotnych w Unii Europejskiej w porównaniu z 14,513 milionami w strefie euro.

Najwyższą stopę bezrobocia w Unii Europejskiej zarejestrowano w Grecji (21%) i w Hiszpanii (16,7%). Najniższe bezrobocie zanotowano w Czechach (2,7%), Niemczech (3,6%) i na Malcie (4,1%). W Grecji liczba bezrobotnych w lipcu 2017 roku wyniosła 1,01 miliona.