Stopa bezrobocia we wrześniu br spadła do poziomu 20,5% z wysokości 20,7% w sierpniu br i z poziomu 23,3% w sierpniu 2016 roku. Dane te wynikają z badań dotyczących Potencjału Pracowniczego  przeprowadzonych przez Grecką Służbę Statystyczną ELSTAT.

Według danych opublikowanych w miniony czwartek liczba bezrobotnych we wrześniu 2017 roku wynosiła 981.126 osób, a liczba osób nieaktywnych zawodowo 3.223.768 osób. Liczba wszystkich zatrudnionych wyniosła natomiast 3.223.768 osób.

Odsetek bezrobocia wśród mężczyzn wyniósł 16,8% w porównaniu z poziomem 25,3% wśród kobiet.