Pod koniec bieżącego roku ma nastąpić rekrutacja nowych pracowników sektora publicznego – zakomunikowała minister reorganizacji administracyjnej Mariliza Ksenojanakopulu w swym wywiadzie dla greckiej telewizji publicznej ERT. Konkretnie zostanie przyjętych do pracy 9.040 nowych pracowników w oparciu o realizację zasady „zatrudnienie jednej osoby za odejście jednej osoby” i dotyczyć to będzie sfery edukacji, ochrony zdrowia i usług dla obywateli. Minister Ksenojanakopulu podkreśliła, że w 2009 roku liczba pracowników sektora publicznego w naszym kraju wynosiła 692.907, a w roku 2014 spadła do poziomu 576.856 pracowników. W sierpniu 2018 roku liczba pracowników sektora publicznego w Grecji wynosiła 566.511 osób. Minister reorganizacji administracyjnej zakomunikowała ponadto, że nowe zmiany w sektorze publicznym obejmą także powołanie obserwatorium administracji publicznej, jak również podniesienie rangi najwyższej rady selekcji personelu ASEP.