W minioną środę grecki minister spraw zagranicznych Nikos Kodzias złożył swą rezygnację na ręce premiera Aleksisa Ciprasa. Przyczyną jego rezygnacji jest jego konfrontacja w łonie rządu greckiego z ministrem obrony narodowej Panosem Kamenosem i polityka równych odległości zastosowana przez premiera wobec tych dwóch polityków. Minister Kodzias uważa, że premier zostawił go bez dostatecznego poparcia w konfrontacji z ministrem obrony narodowej.
Aleksis Cipras przyjął rezygnację ministra spraw zagranicznych, a jego stanowisko objął on sam, aby – jak oświadczył – „przyczynić się wszystkimi siłami do pomyślnej realizacji Umowy z Prespes”. Ponadto premier podziękował gorąco Nikosowi Kodziasowi za jego wkład w prace rządu w ciągu ostatnich trzech i pół lat.