Minister edukacji narodowej Niki Kerameos zakomunikowała na konferencji prasowej, że nowy rok szkolny rozpocznie się w tym roku 14 września, przy zachowaniu podwyższonych środków bezpieczeństwa.
Minister Kerameos podkreśliła, że plan działania szkół opiera się na propozycjach i wskazówkach Narodowego Komitetu Ochrony Zdrowia Publicznego przed Covid-19, który bierze pod uwagę najnowsze dane epidemiologiczne i naukowe.
Dodała także, że każdy kolejny krok będzie oceniany i aktualizowany w razie potrzeby, zgodnie z przebiegiem pandemii na poziomie lokalnym, regionalnym i narodowym.
Niki Kerameos przypomniała też decyzje, które już podjęto – na przykład odnośnie obowiązku noszenia maseczek w obiektach zamkniętych, a także na zewnątrz w przypadku zatłoczenia.