Amerykański Departament Stanu scharakteryzował jako “prowokacyjne i niekonstruktywne” memorandum o porozumieniu zawarte przez Turcję z rządem jedności narodowej w Libii, przyznając, że tureckie twierdzenia są sprzeczne z prawem międzynarodowym, które przewiduje, iż wyspy mają takie same prawa jak regiony kontynentalne w odniesieniu do Wyłącznych Stref Ekonomicznych i szelfu kontynentalnego.

Rzecznik amerykańskiej dyplomacji zaznaczył, że wspomniany tekst memorandum nie bierze pod uwagę interesów wszystkich zainteresowanych krajów, ponieważ obejmuje regiony morskie, które należą do Grecji lub są przedmiotem roszczeń ze strony naszego kraju.

Kontynuując rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu zaznaczył, że Stany Zjednoczone nie zajmują normalnie stanowiska w sprawach dotyczących zakresu praw na morzu innych krajów, lecz w tym konkretnym przypadku apelują do wszystkich zainteresowanych stron, aby unikały wszelkich działań, które mogłyby grozić dalszą eskalacją napięcia w bardzo newralgicznym momencie i w bardzo newralgicznej koniunkturze we wschodniej części Morza Sródziemnego.