Fondacija grčkog parlamenta održaće u amfiteatru Muzeja na Akropolju, naučni simpozijum pod naslovom „Umetnost i demokratija“ od 7. do 9. decembra.
Istoričari, naučnici politikolozi, filosofi, teoretičari književnosti, razviće u svojim izlaganjima dijalog, koji ima za cilj uporedno tumačenje međunarodnih i grčkih pokreta, ali i ideoloških i umetničkih postupaka i trendova.
Poglavlja ovog simpozijuma obuhvataju periode revolucionarnih pokreta 1848. u Evropi, šire se na revolucionarne i nacionalne pokrete, na Prvi svetski rat, Oktobarsku revoluciju, Drugi svetski rat i stižu do epohe globalizacije.
Među mnogim pitanjima koja će biti ispitana, su i sloboda umetničkog izraza, ličnost i društvo, umetnost u doba krize parlamentarizma, umetnost i značaj dekadencije, nacionalna umetnost, duhovna i umetnička avangarda u drugoj polovini 19. veka i periodu između dva rata, kao i ikonoborstvo modernizma u književnosti i umetnosti početkom 20. veka.
Na početku simpozijuma pozdrav će uputiti predsednik Grčkog parlamenta, Nikos Vucis i generalni sekretar Fondacije grčkog parlamenta, docent Niki Maroniti.