Umowa z Prespes, zawarta w czerwcu minionego roku przez Grecję i FYROM, przewiduje usunięcie macedońskiego słońca (Słońca z Werginy) ze wszystkich obiektów publicznych Republiki Północnej Macedonii. Symbol widniejący na pierwszej fladze FYROM – stanowi integralną część starożytnej historii i kultury Grecji – podkreślono w publikacji na stronie internetowej Alfa z sąsiedzkiego państwa. Stosując się do artykułu numer 8 Umowy z Prespes, rząd Republiki Północnej Macedonii wydał polecenie sporządzenia rejestru wszystkich pomników, obiektów publicznych i innych miejsc, które zawierają elementy należące do antycznej cywilizacji greckiej. Właścicielem praw autorskich, w przypadku dzieła sztuki – jakim jest Słońce z Werginy – jest Grecja. Podkreślono to we wspomnianej publikacji.