Očekuje se da će na današnjem zasedanju parlamentarnog kluba vladajuće stranke SIRIZA, zakazanom za 11 časova, njen predsednik i grčki premijer, Aleksis Cipras predložiti osnivanje predistražne parlamentarne komisije, koja bi ispitivala eventualne krivične odgovornosti pojedinih političkih ličnosti u slučaju Novartis.

Cipras će, kako se očekuje tom prilikom istaći potrebu da svi doprinesu potpunom rasvetljavanju slučaja, te da ovom cilju može da služi i njegov predlog o formiranju predistražne komisije.

Predsednik Grčkog parlamenta, Nikos Vucis je najavio formiranje predistražne komisije posle narednog, „čistog“ ponedeljka, koji je verski praznik i neradni dan.

Vucis je pojasnio da se ne postavlja tema otpisivanja krivičnih dela pranja ilegalnog novca, a povodom krivičnog dela primanja poklona je naveo kako postoje različita pravna gledišta  koja smatraju da ni ovo delo ne potpada pod regulativu otpisivanja.

Predsednik Parlamenta je naglasio i to da će zaštićeni svedoci biti pozvani da svedoče, uz poštovanje svih preduslova vezanih za njihovu zaštu.

prevod: Jelena Cvjetković