Značajan pad državnih prihoda od naplate PDV-a i poreza na potrošnju, zbog ekonomske krize koju je pokrenuo Covid-19, otkrivaju detaljni podaci Ministarstva za finansije u vezi državnog budžeta za prvih 5 meseci 2020.

U intervalu od januara do maja deficit iznosi 7,5 milijardi evra, oko 5 milijardi veći od postavljenog cilja.

Prihodi od poreza beleže smanjenje za 2 milijarde, PDV beleži smanjenje od 1,1 milijarde evra, dok je javni dug uvećan za 2 milijarde u odnosu na postavljeni cilj.

U skladu sa podacima, visina neto prihoda iznosi 16,029 milijardi evra, beležeći manjak od 2,712 milijardi evra, ili 14,5% u odnosu na cilj koji se navodi u izveštaju za budžet 2020.

Prevod: Ljiljana Kulić