Novi prispeli dugovi prema državi u visini od 8,018 milijardi evra, koji  su stvoreni u 12-mesečnom periodu od januara do decembra 2019. godine, pokazuju, ipak, značajno smanjenje, za 26,73%, u poređenju sa njihovim skokom koji je registrovan 2018. godine.

Ovo proizilazi iz podataka Nezavisne institucije za javne prihode (AADE), prema kojima su u decembru 2019. godine nova prispela dugovanja prema državi dostigla sumu od 1,065 milijardi evra, dok je analogna suma u 2018. godini iznosila 1,254 milijarde evra.

Veliki broj dužnika je smanjen u decembru za 4%, u poređenju sa novembrom, kada ih je bilo 4.068.908.

prevod: Jelena Cvjetković