Stopa bezrobocia w Grecji spadła do poziomu 18,9% w sierpniu br z wysokości 20,8% w sierpniu ubiegłego roku i 19,1% w libpcu br. Liczba bezrobotnych wyniosła w sumie 896.588 osób, a znaczny spadek bezrobocia zarejestrowano w grupie młodych ludzi w wieku do 24 lat, w której wartość stopy bezrobocia wyniosła 36,8%.
Według badań potencjału pracowniczego greckiej służby statystycznej ELSTAT ocenia się, że liczba wszystkich zatrudnionych wyniosła 3.858.189 osób i zwiększyła się o osób w porównaniu z sierpniem 2017 roku (wzrost o 2,3%).
Do poziomu 23,7% (z 25,1% w sierpniu 2017roku ) spadł odsetek bezrobocia wśród kobiet, lecz utrzymuje się on nadal na poziomie znacznie wyższym niż bezrobocie wśród mężczyzn (15% z 17,4%).