Podpredsednik Evropske komisije, Margaritis Shinas je u osvrtu na predlog ovog tela o novom Evropskom Sporazumu o migriranju i azilu, rekao da je “kucnuo čas za zajedničku evropsku migracionu politiku. Sporazum pruža delove pazla koji nedostaju jednom celokupnom pristupu migriranju”.

Predsednica Evropske komisije, Ursula fon der Lajen je istakla: “Danas predlažemo jedno evropsko rešenje za izgradnju poverenja između zemalja-članica i za povratkom poverenja građana u našu sposobnost da tretiramo migraciono pitanje kao Unija”.

Predlog Evropske komisije o novom Sporazumu za migracije i azil predviđa triptih mera i to: veću strogost vezano za povratak ilegalnih imigranata, pojačane kontrole na spoljnim granicama EU i ubrzanje procedura za povratke onih lica koja nemaju pravo na dodelu azila.

Takođe je, nakon požara koji je unuštio migrantski kamp Moria, doneta odluka o osnivanju specijalne radne grupe, radi poboljšanja stanja na ostrvu Lezbosu. da bi doprinela efikasnom tretmanu migracionog pitanja, uključujući zadovoljavajuće uslove života izbeglica i imigranata, ubrzanje procedura, te uravnoteženu raspodelu odgovornosti i solidarnosti.

Specijalna grupa će sarađivati blisko sa institucijama EU i EK, te sa predstavnicima drugih međunarodnih organizacija koje se nalaze na licu mesta.

Ova specijalna grupa će, u okviru primarnih aktivnosti stalno biti u kontaktu sa grčkim vlastima, radi izgradnje novih objekata za prihvat lica u narednim mesecima. Infrastrukture će imati evropske standarde, sa kanalizacionom mrežom, sa pristupom lekarskom staranju. Takođe, biće uzete u obzir i specifične potrebe žena, dece i porodica, a ukazaće se i potreba za većim učešćem institucija EU i EK, te drugih međunarodnih organizacija, poput Visokog komesarijata za izbeglice OUN-a i Međunarodne organizacije za migracije.

Prevod: Jelena Cvjetković