Na jučerašnjem sastanku sunadležnih ministara Vlade i predstavnika banaka u kabinetu premijera Aleksisa Ciprasa,  postignut je sporazum o donošenju novog zakona za zaštitu primarnog stambenog prebivališta od zaplene, za dužnike banaka, kojim će se poboljšati regulative sličnog, prethodnog zakona, poznatijeg po prezimenima nekadašnjih nadležnih ministara, Luke Kaceli i Jorgosa Statakisa, a koji će stupiti na snagu 1. marta ove godine.

Osnovni kriterijumi za novo regulisanje nenaplativih dugova banaka gde je pod hipotekom ovakav stambeni prostor su: porodična godišnja primanja od 30.000 evra, za porodice sa 2 deteta,  deo neplaćenog kredita do 130.000 evra i objektivna vrednost nekretnine do 250.000 evra.

Za visinu određivanja mesečne rate otplate kredita će biti uzimana u obzir i mogućnost produženja roka otplate i do 20 godina, zatim sniženje kamate, kao i eventualno otpisivanje dela kredita, kao i to da država jednim delom može da subvencioniše mesečnu ratu otplate kredita.

Vladini izvori navode da se na osnovama ovih konkretnih, osnovnih kriterijuma uobličava jedan zakonodavni okvir za uključivanje skoro oko 90% nenaplativih kredita u njega. Osim zaštite primarnog stambenog prostora, Vladin cilj je da se konsultacije o tome definitivno završe do kraja  naredne nedelje, s obzirom da se 27. februara očekuje objavljivanje izveštaja Evropske unije o post-memorandumskom ocenjivanju grčke privrede.

Ovaj zajednički predlog grčke Vlade i banaka će zato prethodno biti predstavljen i monitoring institucijama bankarskog sistema, sa ciljem da se zakonodavna procedura o tome završi do kraja februara.

prevod: Jelena Cvjetković