Grecki minister spraw zagranicznych Nikos Dendias spotka się dzisiaj w Atenach z wicepremier Bułgarii i minister spraw zagranicznych tego kraju – Ekateriną Zahariewą. Wizyta zbiega się ze 140-tą rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Grecją i Bułgarią i w jej trakcie zostaną podkreślone silne więzi przyjaźni i współpracy łączące nasze kraje.
Rozmowy szefów dyplomacji Grecji i Bułgarii skoncentrują się na zagadnieniach związanych z bilateralnymi stosunkami ekonomicznymi i politycznymi, jak również na zagadnieniach europejskich i regionalnych, z położeniem szczególnego nacisku na europejską perspektywę Zachodnich Bałkanów, wydarzenia we wschodniej części Morza Sródziemnego, jak również na przebiegu kampanii przeciw pandemii koronawirusa w kontekście szczytu sezonu turystycznego.
TAGS : Grecja , Bułgaria, Nikos Dendias, pandemia koronawirusa