Jako odbicie siły stosunków dwustronnych i jako ukoronowanie zobowiązania odnośnie pogłębienia współpracy charakteryzowany jest dialog strategiczny Grecji i Stanów Zjednoczonych we wspólnym komunikacie wydanym po jego zakończeniu.
Jak podkreślono we wspomnianym komunikacie, amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo i wiceminister spraw zagranicznych Grecji Jorgos Katrugalos zainicjowali wspomniany dialog, który obejmuje wysokiego poziomu reprezentację obu krajów. Konkretnie, inauguracyjny dialog składał się z sześciu jednostek tematycznych : współpracy regionalnej, obrony i bezpieczeństwa, państwa sprawiedliwości i antyterroryzmu, handlu i inwestycji, współpracy energetycznej i kontaktów obywateli.
„Grecja była i jest strategicznym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, znajdujemy się w przyjemnej pozycji, aby zobaczyć jak Grecja staje się ponownie siłą przywódczą stabilności regionalnej we wschodniej części Morza Sródziemnego” – podkreślił charakterystycznie Mike Pompeo.
Ze swej strony grecki wiceminister spraw zagranicznych scharakteryzował strategiczny dialog jako „punkt odniesienia” w stosunkach między Grecją a Stanami Zjednoczonymi, które – jak podkreślił charakterystycznie – mają tożsame interesy strategiczne.