Ekonomiczne i geopolityczne korzyści, jakie osiągnęła Grecja z powodu podpisania i ratyfikacji Umowy z Prespes podkreślił amerykański wiceminister spraw zagranicznych John Sullivan w trakcie rozmowy telefonicznej z greckim ministrem spraw zagranicznych Jorgosem Katrugalosem.
Panowie Katrugalos i Sullivan uzgodnili, że nastąpi dalsza promocja strategicznego dialogu między Grecją a Stanami Zjednoczonymi. Według komunikatu Departamentu Stanu, „wiceminister pochwalił odwagę okazaną przez rząd grecki odnośnie rozwiązania tej kwestii, która przyniesie korzyści ekonomiczne Grecji i umocni rolę naszego kraju jako filaru stabilności we wschodniej części Morza Sródziemnego i na Bałkanach”. Ponadto, John Sulivan wyraził silne poparcie Stanów Zjednoczonych dla Umowy z Prespes, ponieważ stanowi ona historyczną okazję dla promocji bezpieczeństwa i dobrobytu w całym regionie