W ostatnim kwartale ubiegłego roku stopa bezrobocia w Grecji ukształtowała się na poziomie 18,7% i zmniejszyła się o 2,5 procent w porównaniu z analogicznym okresem roku 2017, kiedy wynosiła 21,2%.
Według danych Greckiej Służby Statystycznej (ELSTAT) liczba bezrobotnych wyniosła 881.099 osób i zmniejszyła się o 12,5% w porównaniu z ostatnim kwartałem poprzedniego roku. Liczba długoletnich bezrobotnych wynosi 611.483 osoby. Najwyższy odsetek bezrobocia zatonowano wśród kobiet, wśród osób w wieku 15 do 19 lat, w Zachodniej Macedonii i w grupie osób z bardzo niskim wykształceniem.