W lutym br roczna stopa inflacji w Grecji ukształtowała się na poziomie 0,4%, w porównaniu z poziomem 0,2% w styczniu 2018 roku. Wynika to z danych opublikowanych przez europejską służbę statystyczną Eurostat. Rok wcześniej odnośny wskaźnik wynosił w Grecji 1,4%.

Roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła w lutym br 1,1 % w porównaniu z wysokością 1,3% w styczniu br i z wysokością 2% rok wcześniej.

Najniższą stopę inflacji zanotowano na Cyprze, w Grecji, Danii i we Włoszech, a najwyższą w Rumunii i Estonii i na Litwie.