Uz prisustvo ministra prosvete, Kostasa Gavroglua, danas je i zvanično započet rad Grčkog mediteranskog Univerziteta na Kritu, (ELMEPA), sa sedištem u gradu Kritu.

Rektor ove institucije, Nikos Kacarakis je naveo da se ELMEPA akademski raspoređuje na 5 fakulteta i na 17 katedri.

Radom novih 11 katedri od septembra 2019. i osnivanjem još 6 novih katedri u narednim godinama i to iz značajnih naučnih polja, kao što je na primer mehanika, hortikultura, zdravstvo, ekonomske nauke, fizička kultura i sport, Grčki mediteranski univerzitet označava jednu novu, sjajnu stranicu za visoko-školsko obrazovanje na Kritu, istakao je Kacarakis.

prevod: Jelena Cvjetković