Wielkość para ekonomii w Grecji to 21,5% Produktu Krajowego Brutto naszego kraju i jest ona wyższa niż w innych krajach strefy euro. Na przykład we Włoszech wskaźnik ten wynosi 19,8% PKB według danych z badania niemieckiego Instytutu Stosowanych Badań Ekonomicznych Uniwersytetu w Tubingen.

Badanie dotyczy wybranych krajów z różnych kontynentów i rokiem odniesienia jest 2017 rok.

Szara strefa w Hiszpanii stanowi 17,2% PKB, w Norwegii 12,2% PKB, w Wielkiej Brytanii 9,4% PKB, w Szwajcarii 6% PKB i w Stanach Zjednoczonych 5,4% PKB.

Szara strefa obejmuje produkty i usługi opłacane gotówką, które nie są zgłaszane urzędom podatkowym i w konsekwencji nie wchodzą w skład Produktu Krajowego Brutto.