W roku 2016 gospodarka krajów europejskich rozwijała się w szybszym tempie. Wynika to z danych Eurostatu, który zarejestrował w trzecim kwartale ubiegłego roku  średnią stopę wzrostu PKB w strefie euro w wysokości 1,7%  w porównaniu  z analogicznym okresem roku 2015.

Srednia stopa wzrostu krajów strefy euro wyniosła 0,3% w porównaniu z drugim kwartałem 2016 roku, a godny uwagi jest fakt, że Grecja, ze stopą wzrostu 0,8% znalazła się na drugim miejscu razem z Portugalią, po Słowenii, która zanotowała wzrost w wysokości 1,0% procent.

Ponadto, według danych opublikowanych przez firmę doradczą Ernst & Young, το 56% światowych inwestorów zamierza wzmocnić swą obecność w Europie, pomimo obecnej niestabilności geopolitycznej, ponieważ wielki, jednolity rynek Europy oceniany jest nadal bardzo pozytywnie.