Unapređuje se program za hitne potrebe odnosno SOS telefonskog broja 112, Generalnog sekretartijata za civilnu zaštitu, koji se može pokazati kao spas za ljude koji su u ozbiljnoj opasnosti, a nalaze se u udaljenim planinskim ili pomorskim područjima, ili za invalide, kojima je potrebna hitna pomoć.

Ovaj sekretarijat je u saradnji sa Ministarstvom za digitalno upravljanje, Guglom i kompanijama mobilne telefonije u Grčkoj (Cosmote, Vodafone, Wind, Forthnet) obezbedio gore navedenu, dodatnu funkciju lociranja.

Besplatnim pozivom na SOS broj 112, od sada će se aktivirati automatski i geografsko lociranje lica koje je pozvalo na ovaj broj i to sa tačnošću u radijusu manjem od 100 metara.

Preduslov za ovo je da posedujete telefon sa funkcijom Android (generacije od 4.1 ili novije) te da ste povezani na bilo koji način sa bilo kojom mrežom mobilne telefonije u Grčkoj, te da ste u dometu signala njihovih mreža i da vam je karta SIM telefona otključana.

prevod: Jelena Cvjetković