debata nad votum zaufania

Ostra konfrontacja odnośnie przyznania rządowi votum zaufania

W szczególnie ostrym tonie przebiegały wczorajsze wystąpienia przywódców greckich partii politycznych podczas pierwszego dnia debaty na plenum parlamentu na temat przyznania rządowi votum zaufania....

15 i 16 stycznia br debata parlamentarna na temat votum zaufania

Propozycja votum zaufania może być zaakceptowana większością głosów posłów obecnych na sali obrad, która nie może być niższa od dwóch piątych całej liczby posłów...