debata o poverenju grčkoj vladi

Visoki tonovi konfrontacije na debati o glasu poverenja Vladi

Tokom jučerašnje debate o ukazivanju poverenja Vladi, koja će trajati i danas do ponoći, kada će se obaviti poimenično glasanje poslanika Grčkog parlamenta, zabeleženi...

Danas počinje debata o davanju glasa poverenja Vladi

Grčki premijer, Aleksis Cipras će danas u 12 časova, govorom u Parlamentu, otvoriti debatu o ukazivanju poverenja njegovoj Vladi, koje je isti tražio, nakon...

15. i 16. januara parlamentarna debata o ukazivanju poverenja Vladi Aleksisa Ciprasa

Predsednik Grčkog parlamenta, Nikos Vucis je na današnjem vanrednom zasedanju predsednika i predsedavajućih parlamentarnim zasedanjima iz svih partija predložio da se debata o davanju...