epidemiolo[ka koncentracija

COVID-19 u Grčkoj: Zabrinutost povodom broja lica na respiratorima

U Grčkoj vlada zabrinutost povodom broja lica na respiratorima u blokovima za intenzivnu negu, dok istovremeno, veliki, trostruki skok virusne koncentracije koja se meri...