grčki predlog o repatrizacijama

Grčka inicijativa za kontrolu migrantskih priliva

Zamenik ministra za zaštitu građana, Jorgos Kumucakos je u Briselu podneo Odboru za pravosuđe i unutrašnja pitanja Evropske unije, grčku inicijativu o intenziviranju evropskih...