Janis Sturnaras

Veće nadležnosti Janisa Sturnarasa u ECB

Janis Sturnaras, Guverner Grčke banke zauzeće viši položaj u hijerarhiji Evropske Centralne Banke. G. Sturnaras će preuzeti dužnosti Predsednika Komisije za inspekcijski nadzor (Audit...

Podwyższenie rangi Janisa Sturnarasa w EBC

Podwyższona została ranga prezesa Banku Grecji Janisa Sturnarasa w Europejskim Banku Centralnym ponieważ obejmie on funkcję przewodniczącego Komisji Audytu tej instytucji, zastępując na tym...

Evropski komesar za ekonomske teme, Paolo Đentiloni u poseti Atini

U dvodnevnoj poseti Atini, nalazi se od danas evropski komesar za ekonomske i fiskalne teme, Paolo Đentiloni. u okviru takozvanog Evropskog semestralnog ciklusa ekonomskog...

Banka Grčke predviđa privredni rast od 2,5%

Grčka privreda nastavlja svoj oporavak, uprkos usporavanju stope privrednog rasta na svetskom nivou, istakao je guverner Banke Grčke, Janis Sturnaras, predstavljanjući nadležnoj parlamentarnoj komisiji...

Bank Grecji : Zewnętrzne czynniki wpłynęły na notowania banków na Giełdzie Ateńskiej

Z powodu nowej redukcji płynności ze strony Europejskiego Banku Centralnego Prezes Banku Grecji Janis Sturnaras w swym oświadczeniu podkreślił, że redukcja najwyższego limitu o...

Okončan program podrške grčke ekonomije

Danas, 20. avgusta se i zvanično okončava grčki program finansijske podrške u okviru Evropskog stabilizacionog mehanizma (ESM). Grčka je uspešno izašla iz trogodišnjeg programa...

Votum zaufania dla gospodarki greckiej

Votum zaufania dla gospodarki greckiej ze strony czołowych funkcjonariuszy Unii Europejskiej. Charakterystyczne jest stanowisko, jakie zajął szef Europejskiego Mechanizmu Stabilności Klaus Regling podczas debaty...

Glas poverenja grčkoj ekonomiji

Vodeće ličnosti koje se nalaze na čelu institucija Evropske unije daju glas poverenja grčkoj ekonomiji. Kao primer se navodi izjava načelnika Evropskog stabilizacionog mehanizma,...

Bank Grecji : Stopa wzrostu w roku 2017 w wysokości 1,6%

Srednioterminowe perspektywy dotyczące rytmu wzrostu gospodarki greckiej są nadal pomyślne, jeśli zostaną zrealizowane przewidziane reformy. Stopa wzrostu gospodarki greckiej wyniesie w 2017 roku 1,6%...

Grecja apeluje o złagodzenie kontroli kapitałów

  Grecja poprosiła o złagodzenie capital controls – podkreślił to prezes Banku Grecji Janis Sturnaras przemawiając wczoraj z trybuny Komisji ds. Finansów parlamentu greckiego.  Janis...