mbrojtëse

Qeveria merr masa mbrojtëse për përballimin e fatkeqësive natyrore

Pas tragjedisë kombëtare me zjarret katastrofike në Attikë, qeveria kërkon mënyra për të mbrojtur shtetin në nivel ligjor, operativ dhe shkencor. Njohuritë shkencore dhe...