Moody’s

Moody’s atestigua la estabilización de las condiciones económicas en Grecia

La estabilización de las condiciones económicas en Grecia mediante la implementación del tercer programa de ajuste de la economía nacional confirma la agencia de...

Moody’s: stabilizovanje ekonomskog ambijenta Grčke

Agencija za finansijski rejting, Moody’s u svojoj godišnjoj analizi o Grčkoj, ističe stabilizovanje ekonomskih okolnosti u Grčkoj, mada naznačava da su opasnosti od primene...

Stabilizim të kushteve ekonomike në Greqi parashikon Moody’s

Kushtet në Greqi janë stabilizuar me programin e tretë të ndihmës dhe mbështesin perspektivën e qëndrueshme të kreditit të Greqisë Caa3, thotë agjencia e...