nezaposleni u grčkoj

Nova planska strategija Biroa za rad u cilju podrške licima sa specijalnim potrebama

Na specijalnoj parlametnarnoj komisiji, upravnik Službe za korišćenje radnog personala (OAED), Spiros Protopsaltis je predstavio novi model funkconisanja ovog nacionalnog Biroa za rad, koji...