Nikos Kodzias

Rozpoczyna się debata parlamentarna na temat ratyfikacji Umowy z Prespes

W dniu dzisiejszym, na forum greckiego zgromadzenia narodowego rozpoczyna się dyskusja dotycząca ratyfikacji Umowy z Prespes, po pozytywnym zaopiniowaniu odnośnej propozycji przez Stałą Komisję...

Rezygnacja greckiego ministra spraw zagranicznych Nikosa Kodziasa

W minioną środę grecki minister spraw zagranicznych Nikos Kodzias złożył swą rezygnację na ręce premiera Aleksisa Ciprasa. Przyczyną jego rezygnacji jest jego konfrontacja w...

Promocja wspólnych inicjatyw na Morzu Sródziemnym

Zalety odmiennej inicjatywy dotyczącej Morza Sródziemnego, opartej o wspólne określanie celów i metod służących do ich realizacji podkreślił grecki minister spraw zagranicznych Nikos Kodzias...

Wizyta francuskiego ministra spraw zagranicznych w Atenach

W Atenach przebywa dzisiaj francuski minister spraw zagranicznych i spraw europejskich Jean Yves Le Drian, który spotka się z premierem Grecji Aleksisem Ciprasem i...

Nikos Kodzias złoży wizytę w Smirni

  Do miasta Smirni w Turcji uda się dzisiaj grecki minister spraw zagranicznych Nikos Kodzias, aby uczestniczyć w uroczystości ponownego uruchomienia Konsulatu Generalnego Grecji w...

Odwołanie wizyty Sergieja Ławrowa w Atenach 

W swym wywiadzie dla agencji pracowej TASS ambasador Rosji w Atenach Andriej Masłow oświadczył, że w obecnych warunkach traci swą aktualność wizyta Sergieja Ławrowa...

Przemówienie Aleksisa Ciprasa na konferencji Ligi Przemysłowców Północnej Grecji

Do Salonik przybędzie dzisiaj premier Grecji Aleksis Cipras, gdzie wygłosi przemówienie na temat ekonomii na dorocznej sesji zgromadzenia ogólnego Ligi Przemysłowców Północnej Grecji. W swym...

Negocjacje w sprawie nazwy FYROM w krytycznym punkcie

  W rękach premierów Grecji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii znajduje się teraz rozwiązanie problemju nazwy tego sąsiedzkiego państwa. Oświadczenie tej treści złożył grecki minister...

Nowa runda negocjacji w Nowym Jorku w sprawie nazwy FYROM

W dniu dzisiejszym kontynuowane są rozmowy w ramach drugiego dnia negocjacji na temat nazwy Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii. Wczoraj przeprowadzono pierwszą rundę rozmów greckiego ministra...

Potwierdzenie doskonałego klimatu w stosunkach między Stanami Zjednoczonymi a Grecją

Doskonały poziom stosunków dwustronnych jak również istotny wkład greckiej polityki zagranicznej na rzecz promocji współpracy regionalnej i umocnienia stabilności w naszym regionie znalazły się...