odliv

„ReBrain Greece“: Presretanje odlaska mozgova / Prelaz u digitalnu epohu

Dupli izazov predstavlja presretanje odlaska grčkih naučnika sa visokom stručnošću u inostranstvo i prelazak tržišta rada u digitalnu epohu. Da reši ovo pitanje pozvan...